محدوده ملک: مازندران – رویان

🔻 منطقه برند آب پری
🔻 ساخت شهرک دامون 1 در بهترین جای منطقه در کنار سلبریتی ها، بازیگران و فوتبالیست های مطرح کشور
🔻 11 هزار متر
🔻 قطعه بندی مهندسی برای حفظ چشم انداز تمام قطعات
🔻 انشعاباتی که به بهترین حالت کار میشه
🔻 تابستان خنک، زمستان معتدل

خانه تماس باما